Privacy

 

De informatie die u aan ons verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Wel is het gebruikelijk dat de arts die u verwezen heeft naar Medipsy een beknopte, schriftelijke terugkoppeling krijgt van onze onderzoeksbevindingen en van het met u overeengekomen behandelplan.
 
Ook bij beëindiging van de behandeling brengen we de verwijzer schriftelijk op de hoogte van het behandelverloop. Dit gebeurt overigens altijd in overleg met u. Mocht u daar onverhoopt toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.
 
Behandelinformatie zal overigens alleen aan derden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsarts, worden verstrekt als u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.


 
Meer informatie staat beschreven in het privacyreglement van Medipsy. Dat kunt u opvragen via .

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

 

 

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-praktijkcode: 9457558