Autisme

Mensen met autisme hebben vooral problemen in het contact met de ander, met name omdat ze zich weinig kunnen inleven in de emoties van de ander en zeer moeilijk sociale situaties kunnen inschatten. Ze kunnen tevens slecht tegen veranderingen en zijn erg op details gericht. De wereld voelt vaak onveilig voor hen.

 

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

 

Onderzoek

 

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 

Ontwikkelingsanamnese

In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis.

Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.

 

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 

Medische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 

Testonderzoek

Via psychologische tests worden verschillenden functies onderzocht waaronder aandacht, geheugen, denkvermogen, intelligentie en planning. Op die manier verkrijgen we inzicht in de werking van uw hersenen. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

 

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 

Persoonlijkheidstestonderzoek

Met behulp van vragenlijsten, interview en testmateriaal worden uw belevingswereld, uw draagkracht, uw binding met anderen, uw denkvermogen en uw manier van omgaan met situaties in kaart gebracht.

 

PharmacoEEG

Via sensoren wordt pijnloos de elektrische activiteit van uw hersenen gemeten. Hierdoor wordt informatie verkregen over het functioneren van de verschillende hersendelen. Dit helpt bij de keuze van de medicatie en bij het opstellen van trainingsprogramma’s voor de hersenen.

 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

 

Behandeling

 

Psychoeducatie

Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

 

Coaching/begeleiding

Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

 

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen.

 

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

 

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

 

 

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-praktijkcode: 9457558