Bipolaire stoornis

Bij deze aandoening heef u last van periodes van extreme stemmingswisselingen zoals periodes van somberheid, soms afgewisseld met periodes waarin u zich extreem blij en energiek voelt.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek  en behandeling mogelijk. In overleg  met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

 

Onderzoek

Probleemintake
Tijdens 1 of 2  oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Medische intake
Via een gesprek doet  een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Adviesgesprek
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.


Behandeling

Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Psychoeducatie
Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

Coaching/begeleiding
Een persoonlijke begeleider helpt u onder andere bij het omgaan met het herkennen van signalen die wijzen op veranderingen in de stemming. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

MedicatieEen psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

E-health
Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt.

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

 

 

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-praktijkcode: 9457558