Somatoforme stoornissen

Mensen met een somatoforme stoornissen worden sterk belemmerd in hun functioneren door pijn of andere lichamelijke klachten. Soms treden ook symptomen op die doen denken aan een neurologische aandoening, doch waarbij na lichamelijk onderzoek onvoldoende afwijkingen zijn gevonden. Vermoeidheidsklachten komen vaak voor evenals concentratieproblemen. In de volksmond wordt ook wel eens gesproken over ‘burnout’.

 

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

 

Onderzoek

 

probleemintakeProbleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 

 biografieBiografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 

 

vragelijstonderzoekVragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 

medische intakeMedische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 

 

fysiotherapeutisch consultFysiotherapeutisch consult

Een fysiotherapeut beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van uw bewegingsapparaat.

 

 

pharmacoeegPharmacoEEG

Via sensoren wordt pijnloos de elektrische activiteit van uw hersenen gemeten. Hierdoor wordt informatie verkregen over het functioneren van de verschillende hersendelen. Dit helpt bij de keuze van de medicatie en bij het opstellen van trainingsprogramma’s voor de hersenen.

 

adviesgesprek

 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

 

 

 

Behandeling

 

cognitieve gedragstherapieCognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

 

 

 

mindfulnessCognitieve en op mindfulness gebaseerde gedragstherapie in groep

Deze 8 weken durende groepstherapie bestaat uit een combinatie van meditatie en het krijgen van inzicht in de samenhang tussen uw denk- en gevoelswereld. De therapie is sterk gericht op het leren gevoelens en gedachten bewust te aanvaarden. De kans op een terugval wordt daarmee verminderd.

 

eyemovementEye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Deze therapie is geschikt voor behandeling van traumagerelateerde pijnklachten. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal oogbewegingen.

 

acceptanceactAcceptance and commitment therapy (ACT)

Bij deze vorm van therapie ligt de nadruk niet op het krijgen van controle over de klachten, maar meer op het accepteren van ervaringen. De behandeling is gericht op het opnieuw zicht krijgen op een waardevol leven .

 

(Manuele) fysiotherapie

Een fysiotherapeut zal u helpen uw bewegingsmogelijkheden te vergroten en secundaire klachten te voorkomen.

 

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

 

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

 

Neurofeedback

Via deze verfijnde, individuele behandelingsmethode worden sensoren op uw hoofd geplaatst die het functioneren van uw brein direct beïnvloeden. De behandeling is geheel pijnloos. Neurofeedback wordt niet vergoed door de zorgverzekering.  

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

 

 

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-praktijkcode: 9457558