Wachttijd

 

De aanmeldingswachttijd betreft het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons aanmeldt en het moment van de eerste afspraak, de zogenaamde intake met uw hulpverlener. De intakefase bestaat uit 1 of meerdere gesprekken en wordt soms uitgebreid met een psychodiagnostisch onderzoek. 

 

De aanmeldingswachttijd kan varieren, afhankelijk van het door uw zorgverzekeraar beschikbaar gestelde budget. Ook kunnen er verschillen in wachttijden voorkomen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de hoofdbehandelaar van uw keuze. De aanmeldingstijd voor volwassenen vanaf 18 jaar staat weergegeven in onderstaande tabel.

 

   Aanmeldingswachttijd basisGGZ  Aanmeldingswachttijd specialistische GGZ

CZ

12 weken 12 weken
VGZ 10 weken 10 weken
Achmea 10 weken  10 weken
Multizorg 10 weken 10 weken
Menzis

MediPsy heeft geen contract met deze verzekeraar.

Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverkeraar.

MediPsy heeft geen contract met deze verzekeraar.

Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

 

U kunt contact uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling indien u langer dan 4 weken na aanmelding moet wachten op een eerste gesprek. Een verzekeraar is verplicht om u de mogelijkheid te bieden om binnen 4 weken een eerste contact met een hulpverlener te kunnen bieden. 

De aanmeldingswachttijd voor kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bedraagt 10 weken voor kinderen uit de gemeenten Cranendonck, Eindhoven en de deelgemeenten van Midden-Limburg. Om bezuinigingsreden heeft MediPsy geen budget van de gemeente toegwezen gekregen om kinderen uit de gemeenten Maasgouw, Linne en Maasbracht te behandelen. Ouders die de zorg zelf willen vergoeden, kunnen onafhankelijk van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven, toch worden geholpen door de kinderpsycholoog. Onder 'Kosten' treft u informatie over de tarieven. 

De behandelingswachttijd vormt het aantal weken vanaf het afronden van de intakefase tot de daadwerkelijke aanvang van de behandeling. MediPsy streeft ernaar de behandeling binnen 3 weken te laten aansluiten op de intakefase.  Indien een specifieke behandeling gewenst is of als u een voorkeur heeft voor een specifieke behandelaar kan de behandelwachttijd oplopen. 

 

Mocht u tijdens de wachttijd acute hulp nodig hebben, dan dient u zich te wenden tot de crisisdienst. Die is via de (dienstdoende) huisarts 24u per dag in te schakelen. 

 

De groepsmodule MBT, die op mindfulness is gebaseerd, is gestart op 30  maart 2017 van 19.00u tot 21.30u. De vervolgdata zijn: 6,13, 20 april, 11,18 25 mei en 1 juni 2017.

Op 30 maart 2017 is tevens de psychotherapeutische groepsbehandeling voor mensen met chronische (pijn-)klachten gestart. Naar verwachting zal in september 2017 en nieuwe groep van start gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

 

 

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-praktijkcode: 9457558