Basisgeneralistische en specialistische GGZ-zorg voor kinderen en volwassenen

MediPsy biedt zowel basisgeneralistische zorg als gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen. Speciale deskundigheid heeft MediPsy in behandeling van medisch gerelateerde psychische klachten.

 

Patienten met de volgende klachten kunnen worden verwezen:

- medisch gerelateerde psychische klachten

- onverklaarde lichamelijke klachten

- cognitieve klachten zoals concentratiestoornissen en geheugenklachten

- psychische problemen samenhangend met een chronische of ingrijpende ziekte

- gezondheidsbedreigende gedrags- of eetproblemen

- stemmingsklachten

- angstklachten

- ADHD of autisme

 

 

ADHD-sneldiagnostiek

Ten behoeve van kinderen en jongeren heeft MediPsy in samenwerking met Metggz en de kinderartsen uit het SJG de ADHD-sneldiagnostiekpoli opgericht.

Op 1 dag wordt het kind gezien door de psycholoog en de kinderarts waarbij aansluitend overleg wordt gevoerd met de arts van Metggz en de ADHD-verpleegkundige. Ouders en kind vernemen diezelfde dag nog waar een vervolgtraject plaatsvindt (SJG, MediPsy, Metggz of andere GGZ-aanbieder) en krijgen meteen een afspraak. Hierbij wordt gestreefd naar korte doorlooptijden (streeftijd binnen 4 weken).

Deze sneldiagnostiek is slechts mogelijk als zowel ouders als leerkracht de op voorhand opgestuurde observatielijsten ingevuld retourneren ruim voor de  geplande combinatieafspraak bij de psycholoog en kinderarts. 

Indien er sprake is van behandeling, zal de behandeleffectiviteit worden gemeten via vragenlijstonderzoek (Routine Outcome Measurement).

Tevens wordt na afloop van de behandeling de klanttevredenheid gemeten via digitale vragenlijsten.

 

 

Multidisciplinaire groepspraktijk

Bij MediPsy werken BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten (of psychologen in opleiding tot het behalen van een registratie daartoe). Tevens heeft MediPsy de mogelijkheid een psychiater in consult te vragen of om voor de medicamenteuze behandeling via korte lijnen naar een psychiater door te verwijzen. Indien nodig kan tevens een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of een systeemtherapeut worden ingeschakeld om een deel van de behandeling te verzorgen.

De meeste behandelingen zijn individueel. Voor sommige behandelingen is ook een groepsaanbod aanwezig. 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

 

 

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-praktijkcode: 9457558