Hoe gaan we te werk ?

Tijdens het eerste contact worden de problemen in kaart gebracht. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal dit gesprek wel of niet samen met de ouders plaatsvinden. Overigens dienen beide ouders met gezag in te stemmen met de verwijzing naar de kinderpsycholoog.

Soms zal aanvullend onderzoek nodig zijn om vast te stellen over welke vaardigheden het kind beschikt of om de belevingswereld beter te leren kennen. Dat doen we met behulp van tests, vragenlijsten en observaties. De bevindingen worden weergegeven in een psychologisch onderzoeksrapport. Voor een psychologisch onderzoek wordt meestal een aparte afspraak gepland.

Nadat er zicht is op wat er aan de hand is, zal de psycholoog een behandelvoorstel doen, waarna afspraken worden gemaakt over een vervolg.

De verwijzend arts zal bij de start en bij afsluiting van de behandeling beknopt schriftelijk worden geïnformeerd over het afgesproken behandelplan en het behandelverloop. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, gelieve dit dan kenbaar te maken.

Behandelvormen

Bij MediPsy wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bewezen effectieve behandelprotocollen. Vaak wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, mindfulnessbased therapie, EMDR. De meeste behandelingen zijn individueel of met het gezin als systeem. Daarnaast wordt internettherapie aangeboden via het ehealthplatform Minddistrict. 

Informatie over psychotherapeutische behandelvormen en over internettherapie is te vinden op de volgende websites:

www.vgct.nl

www.psychotherapie.nl 

       www.minddistrict.nl

       www.ggzrichtlijnen.nl

 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: