Hoe gaan we te werk ?

Nadat wij uw aanmeldgegevens hebben ontvangen, wordt u binnen een week gebeld voor het inplannen van een afspraak. Helaas kan er sprake zijn van een wachttijd (zie onder wachttijd). Zodra u een afspraak heeft, maken we een digitaal dossier van u aan. U krijgt via mail de vraag om uw emailadres te bevestigen, dit om veiligheids- en privacyredenen. Vervolgens wordt u digitaal een behandelovereenkomst ter ondertekening aangeboden en ontvangt u een vragenlijst. 

Tijdens het eerste contact worden de problemen in kaart gebracht. Soms zullen bijkomende vragenlijsten of psychologische tests worden afgenomen om de problemen te verhelderen. Voor een psychologisch onderzoek wordt meestal een aparte afspraak gepland.

Gelieve tijdens de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te brengen en, voor zover van toepassing, een kopie van uw actuele medicatie. Dat is zeker van belang bij medicatievragen. 

Nadat er zicht is op de diagnose zal uw (regie-)behandelaar een behandelvoorstel doen dat door een klinisch psycholoog of psychiater wordt getoetst. Dit behandelplan krijgt u digitaal toegezonden. Mits u  instemt met het behandelplan, worden behandelafspraken ingepland. 

Psychologische behandelingen zijn er doorgaans op gericht u beter met uw klachten of problemen te leren omgaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van bewezen effectieve behandelvormen. In overleg met u kan in sommige gevallen internettherapie worden ingezet bij onderdelen van de behandeling. 

Om de behandeleffectiviteit te meten, zal u op meerdere momenten, maar in elk geval aan het begin en op het eind van de behandeling een klachtenmeting worden aangeboden, bestaande uit het digitaal invullen van een vragenlijst. Ook zal na afloop van de behandeling digitaal naar de klanttevredenheid worden gevraagd. 

De verwijzend specialist zal bij de start en op het einde van de behandeling kort en schriftelijk worden geïnformeerd over het afgesproken behandelplan en het behandelverloop. 

Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om factoren die samenhangen met de klachten te achterhalen. Er kunnen diverse tests en vragenlijsten worden afgenomen; bijvoorbeeld tests om uw geheugen te onderzoeken, of een vragenlijst om uw klachten en persoonlijkheidskenmerken te inventariseren.


Een psychologisch onderzoek kan meerdere uren in beslag nemen. Meestal vindt er voorafgaand een kennismakingsgesprek plaats, waarbij desgewenst ook uw partner, een familielid of een andere nauwe betrokkene aanwezig kan zijn.

Tenzij anders met u is afgesproken zal de psycholoog tijdens een vervolggesprek met u de resultaten van het onderzoek doornemen en u advies geven over de behandelmogelijkheden. Tijdens dit gesprek kunnen ook andere betrokkenen (ouders, partner, kinderen) aanwezig zijn. 
 De onderzoeksresultaten hebben een beperkte geldigheidsduur.

Behandelvormen

Medipsy maakt zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve behandelmethodes, waaronder cognitieve therapie, EMDR, mindfulness en schemagerichte therapie. De meeste behandelingen zijn individueel, wat betekent dat u wekelijks of om de twee weken een gesprek hebt met uw behandelaar. Daarnaast kan internettherapie worden aangeboden. Ook groepsbehandeling behoort tot de mogelijkheden.

Informatie over psychotherapeutische behandelvormen is te vinden op de volgende websites:

www.vgct.nl

www.psychotherapie.nl

       www.minddistrict.nl

       www.ggzrichtlijnen.nl

 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888