Adhd bij volwassenen

Mensen met Adhd hebben vooral last van aandachtsproblemen ofwel van onrust of impulsiviteit ofwel van een combinatie van beide. Vaak verloopt het leven van iemand met ADHD wat chaotisch.

Ook kunnen mensen met ADHD vaak moeilijk inslapen en blijven ze lang wakker, waardoor ze ’s ochtends niet uitgerust zijn. Een kort lontje komt vaak voor. Voor meer informatie raadpleeg de GGZ-richtlijn ADHD of de Zorgstandaard ADHD.

 

Onderzoeksfase

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met de behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen het meest helpend zijn.

 

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 

Ontwikkelingsanamnese

In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis.

Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders. 

 

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen uw gezin en werksituatie.

 

Medische intake

Op indicatie zal er een medische intake plaatsvinden waarin de psychiater onderzoek doet naar specifieke (ziekte-)symptomen.

 

Testonderzoek

Via psychologische tests worden verschillenden functies onderzocht waaronder aandacht, geheugen, denkvermogen, intelligentie en planning. Op die manier verkrijgen we inzicht in de werking van uw hersenen. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Testonderzoek wordt op indicatie verricht.

 

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van (digitale) vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen. 

 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

 

 

Behandelonderdelen

 

Psychoeducatie

Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

 

Coaching

Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

 

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen.

 

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten.  Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod. 

 

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel daarbij is het functioneren te versterken.

 

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: