Angst en dwang

 

In principe is angst een normaal gezond verschijnsel. Bij mensen met een angststoornis is er echter sprake van een bovenmatige angst, ook in situaties die niet gevaarlijk zijn. Meestal gaan mensen dan sterk vermijden waar ze bang voor zijn of, zoals bij dwang, handelingen uitvoeren die zinloos zijn maar als functie hebben de angst te verminderen. Dat kan erg tijdrovend zijn en het dagelijks functioneren sterk belemmeren.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Hieronder leest u meer over de soorten angststoornissen. 

Meer informatie over de landelijke zorgstandaard angstoornissen is te vinden via Richtlijn angstoornissen en via GGZ standaard angststoornissen.

 

Paniekstoornis

Als u een paniekstoornis heeft, dan heeft u last van onverwachte paniekaanvallen.

 

Hypochondrie

Als u last heeft van hypochondrie denkt u bij onschuldige lichamelijke verschijnselen dat dit mogelijk tekenen zijn van een (ernstige) ziekte.

 

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

PTSS kunt u krijgen als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (trauma) waarbij uzelf of een ander met de dood of met een ernstig letsel bent bedreigd of geconfronteerd.

 

Gegeneraliseerde angststoornis

Als u een gegeneraliseerde angststoornis heeft bent u bijna altijd nerveus en gespannen. U tobt en piekert veel en kan die gedachten niet van u afzetten. Het wordt ook wel de piekerziekte genoemd.

 

Dwangstoornis

Als u een dwangstoornis heeft, heeft u last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of van dwanghandelingen die u uit angst niet kunt nalaten.

 

Sociale fobie

Als u een sociale fobie heeft, bent u bang voor situaties waarin de kans bestaat dat u kritisch wordt beoordeeld en/of waarin u denkt dat u zich mogelijk belachelijk maakt.

 

Onderzoek en behandeling

 

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

 

Onderzoek

 

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 

Medische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

 

Behandeling

 

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Deze therapie is uitermate geschikt voor behandeling van traumatische ervaringen. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal via oogbewegingen.

 

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

 

Ehealth 

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod. 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: