Depressie

Als u zich depressief voelt, dan ontstaat vaak het gevoel dat u nergens zin in heeft. U voelt zich waardeloos, denkt negatief, voelt zich somber. U heeft weinig zin om aan de dag te beginnen en kijkt op tegen de dingen die gaan komen. Dat zijn gevoelens die iedereen wel eens heeft als reactie op tegenvallers. De een gaat makkelijker om met deze gevoelens dan de ander.

We spreken van een depressie als:

  • u langer dan 2 weken ongewoon somber bent en/of nergens meer zin in heeft.
  • u daarnaast een aantal klachten heeft, zoals slaapstoornissen, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, langzaam denken, veel denken over de dood, lichamelijke onrust
  • en als bovenstaande klachten uw dagelijks leven danig verstoren.

Meer informatie over de zorgstandaard depressie is te vinden via GGZ-zorgstandaard depressieve stoornissen en via de richtlijn depressie.

 

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In goed overleg met uw behandelaar zal worden afgestemd welke onderdelen bij MediPsy specifiek voor u zullen worden ingezet.

 

Onderzoek

 

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 

Psychiatrische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte en naar psychiatrische symptomen.

 

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van (digitale) vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

 

Behandeling

 

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

 

Cognitieve en op mindfulness gebaseerde gedragstherapie in groep

Deze 8 weken durende groepstherapie bestaat uit een combinatie van meditatie en het krijgen van inzicht in de samenhang tussen uw denk- en gevoelswereld. De therapie is sterk gericht op het leren gevoelens en gedachten bewust te aanvaarden. De kans op een terugval wordt daarmee verminderd.

 

Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijketherapie is vooral geschikt als relatieproblemen of verlieservaringen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de depressie. Denk bijvoorbeeld aan rouwverwerking. In de therapie zal de nadruk liggen op verwerking en op rolverandering.

 

Cliëntgerichte psychotherapie

Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.

 

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

 

E-health

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten.  Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: