Eetstoornissen

Twee bekende vormen van eetstoornissen zijn anorexia en boulima.

Anorexia nervosa

Als u anorexia heeft, eet u veel minder dan u nodig heeft. Ook beweegt u veel om niet zwaarder of dik te worden. Hierdoor onststaat ondergewicht. U bent hierdoor erg moe en kan zich moeilijk concentreren. U vindt uzelf te dik, bent bang om aan te komen en u zit bijna nooit stil. Het kan zelfs zijn dat u af en toe flauwvalt of niet (meer) ongesteld wordt. Het (te) weinig eten kan u een gevoel geven van zekerheid en controle. Uw omgeving vindt dat u te dun bent en maakt zich zorgen, die u zelf  meestal niet deelt.

Boulima nervosa

Als u boulimia heeft, bent u bang om zwaarder of dik te worden. Soms lukt het om niet te eten, maar u heeft daarna zo’n honger dat u in één keer heel veel eet of, anders gezegd, een eetbui krijgt. Om te zorgen dat u niet zwaarder wordt, spuugt u het eten daarna uit of gebruikt u laxeermiddelen. U schaamt zich er mogelijk voor en vertelt daarom niet snel aan anderen dat u last heeft van boulimia. Toch komt dit vaak voor en kan behandeling u goed helpen.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek  en behandeling mogelijk. In overleg  met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

Meer informatie over de zorgstandaard eetstoornissen is te vinden via GGZ-standaard eetstoornissen en richtlijn eetstoornissen richtlijn eetstoornissen.

 

Onderzoek

Probleemintake
Tijdens 1 of 2  oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Medische intake
Een psychiater maakt een inschatting van uw lichamelijke conditie en stelt vragen over uw functioneren. Tevens maakt de psychiater een inschatting of u lichamelijk niet teveel verzwakt bent om een ambulante behandeling aan te kunnen.

Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Adviesgesprek
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.


Behandeling

Psychoeducatie
Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

Motiverende gesprekken
Motiverende gesprekken hebben tot doel uw motivatie tot gedragsverandering te verhogen.

Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet. Speciale aandacht daarbij is er voor de wijze waarop u denkt over uw lichaam.
 
Medicatie
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

E-health
Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod. 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: