Persoonlijkheidsstoornissen

 

Iedereen is anders en heeft zo zijn typische kenmerken. We spreken pas van een persoonlijkheidstoornis als iemand over langere tijd en in extreme mate een persoonlijke eigenschap heeft, zoals perfectionisme, stemmingslabiliteit, wantrouwen, afhankelijkheid, kritiekgevoeligheid of egocentrisme. Hierdoor ontstaan er makkelijk problemen in het contact met de ander.

 

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn. Lees meer over de zorgstandaard persoonlijkheidstoornissen via GGZ-zorgstandaard persoonlijkheidstoornissen en richtlijn persoonlijkheidstoornissen

 

Onderzoek

 

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 

Ontwikkelingsanamnese

In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis. Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.

 

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 

Persoonlijkheidstestonderzoek

Met behulp van vragenlijsten, interview en testmateriaal worden uw belevingswereld, uw draagkracht, uw binding met anderen, uw denkvermogen en uw manier van omgaan met situaties in kaart gebracht.

 

Psychiatrische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar psychiatrische symptomen.

 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

 

Behandeling

 

Schematherapie

Bij schematherapie worden de niet-functionele, vaste overtuigingen waarmee u naar uzelf, de ander en naar de wereld kijkt, in kaart gebracht en via o.a. gedragsexperimenten gewijzigd.

 

Cliëntgerichte psychotherapie

Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.

 

Coaching/begeleiding

Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

 

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

 

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod. 

 

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.  

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: