Somatisch symptoomstoornissen

Mensen met een somatisch symptoomstoornissen worden sterk belemmerd in hun functioneren door pijn of andere lichamelijke klachten. Soms treden ook symptomen op die doen denken aan een neurologische aandoening, doch waarbij na lichamelijk onderzoek onvoldoende afwijkingen zijn gevonden. Vermoeidheidsklachten komen vaak voor evenals concentratieproblemen. In de volksmond wordt ook wel eens gesproken over ‘burnout’.

 

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend kunnen zijn. Lees meer over de zorgstandaarden via de richtlijn somatisch symptoomstoornissenGGZ-standaard SOLK en conversie.

 

Onderzoek

 

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht. 

 

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van (digitaal)n vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 

Psychiatrische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar specifieke symptomen en verschijnselen van ziekte.

 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

  

Behandeling

 

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Deze therapie is geschikt voor behandeling van traumagerelateerde pijnklachten. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal oogbewegingen.

 

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Bij deze vorm van therapie ligt de nadruk niet op het krijgen van controle over de klachten, maar meer op het accepteren van ervaringen zoals ze zijn. De behandeling is gericht op het bereiken van een waardevol leven, ondanks de aanwezige klachten. Deze behandeling wordt zowel individueel als in groep gegeven. Lees hier meer over het groepsaanbod.

 

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

 

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

 

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: