Klachten

Klachten bespreekbaar maken

Het bieden van een goede kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag en zijn geschoold in wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken om uw klachten te inventariseren en u de behandeling te kunnen geven die bij u past. We blijven ons nog steeds bijscholen, zodat wij op de hoogte blijven van de meest optimaal werkende behandelmethoden.
 We meten de klanttevredenheid en sturen daarop bij. In 2019 gaven klanten gemiddeld een tevredenheidscijfer van 8,31.

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Vanaf het eerste gesprek nodigen wij u uit om uw kritiek en klachten met ons te delen om zodoende een goede behandelrelatie met u te kunnen opbouwen. Mochten we daar niet uitkomen dan zullen wij zeker samen met u zoeken naar een voor u meer bevredigende oplossing.

Eerste hulp bij klachten

Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u die in eerste instantie te bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Als u uw ongenoegen - liefst zo snel mogelijk - bespreekt, leidt meestal ook tot een snelle oplossing.

Er kunnen echter situaties zijn waarin u zich zich niet bij machte voelt om zaken rechtstreeks te bespreken of waarin u zich niet gehoord voelt. In dat geval kunt u zich wenden tot de bestuurder/praktijkhouder van Medipsy voor klachtenbemiddeling, mw. S. Van Elst. Dat kan laagdrempelig via mail, telefoon of schriftelijk. Binnen enkele werkdagen wordt er dan contact met u opgenomen om samen uw klacht te verkennen en te zoeken naar en oplossing. 

Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of u zich niet bij machte voelt om deze weg te bewandelen, dan kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris van de LVVP voor het indienen van een formele klacht.

Als de klacht dusdanig is dat bemideling geen oplossing biedt, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie van de LVVP aanschrijven.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris en de geschillencommisie is te vinden op http://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Verder kunt u informatie vinden op www.patientenrechten.nl

Op grond van de Wet BIG vallen alle GZ-psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen tevens worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: