Privacy policy

 

De informatie die u aan ons verstrekt, is strikt vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van uw behandeling. Het is gebruikelijk dat de arts die u naar Medipsy heeft verwezen een beknopte, schriftelijke terugkoppeling krijgt van onze onderzoeksbevindingen en van het met u overeengekomen behandelplan. Ook bij beëindiging van de behandeling brengen we de verwijzer schriftelijk op de hoogte van het behandelverloop. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, kunt u dat aangeven in uw behandelovereenkomst en wordt daar rekening mee gehouden. 
 
Behandelinformatie zal overigens alleen aan derden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsarts, worden verstrekt als u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.


 
Na afloop van de behandeling worden relevante dossiergegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, tenzij u aan Medipsy schriftelijk verzoekt om uw dossier eerder te vernietigen. 
 
Meer informatie over uw privacy en uw rechten en plichten op dit terrein staat beschreven in de uitgebreide privacypolicy van Medipsy en in het privacyreglement. Dat kunt u opvragen via .

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: