zorgpaden

Proces na aanmelding

 

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt telefonisch met u contact opgenomen om een afspraak in te plannen bij en behandelaar. Daarbij wordt rekening gehouden met uw aanmeldingsklachten, uw eventuele voorkeur voor een behandelaar en de beschikbaarheid daarvan. Als u reeds eerder bij ons in behandeling bent geweest, zal uw oude dossier worden opgezocht.

Nadat er een digitaal dossier is aangemaakt, krijgt u na verificatie van uw mailadres het verzoek om 1 of meerdere klachtenvragenlijsten in te vullen. Het is prettig als u die voor het eerste contact invult, zodat uw behandelaar de bevindingen daarvan met u kan doornemen. Tevens krijgt u digitaal een behandelovereekomst ter ondertekening toegestuurd met afspraken over de behandelvoorwaarden. 

Na het eerste gesprek, ook wel intake genoemd, wordt in goed onderling overleg met u een behandelplan opgesteld dat u met uw  regiebehandelaar doorneemt en na akkoord ondertekent. Dat behandelplan kan uit verschillende onderdelen bestaan. Meer informatie hierover vindt u onder zorgpaden.

U bent van harte welkom om naasten bij de intake en bij de behandelplanbespreking uit te nodigen. Denk daarbij vooral aan mensen die tijdens en na uw behandeling een goede steun kunnen vormen bij het bereiken van uw behandeldoelen. 

Na afstemming over het behandelplan kan de behandeling van start gaan. Op regelmatige tijdstippen wordt aan de hand van vragenlijstondetzoek gepeild hoe uw klachten evolueren. Op die manier gaan we na of de behandeling leidt tot verandering in uw klachtenpatroon. 

Rond het einde van de behandeling zal digitaal naar uw klanttevredenheid worden gevraagd. 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: