Verklaringen afgeven

Soms wordt aan de psycholoog gevraagd om een verklaring af te geven over het psychisch functioneren van een client. Dit zijn veelal verklaringen die een materieel of juridisch belang dienen.

In navolging van het advies van het NIP (de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen) kunnen dergelijke verklaringen niet door behandelaars van MediPsy worden afgegeven. Reden hiervan is dat psychologen niet mogen optreden als belangenbehartiger in materiele of juridische zin. De psycholoog houdt zich bezig met behandelen en is gericht op het verbeteren van de gezondheid en het psychisch welbevinden van clienten. Deze behandeling is gebaseerd op vertrouwen. De psycholoog doet niet aan waarheidsbevinding en mag geen ander belang dienen dan het behandelbelang.

Het afgeven van dergelijke verklaringen sluit niet aan bij de primaire doelstellingen van de behandelrelatie en kan de vertrouwenselatie beschadigen. Het NIP raadt psychologen dan ook nadrukkelijk aan zich uiterst terughoudend op te stellen in het afgeven van verklaringen. 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: