Wie doet wat?

De regiebehandelaar is de hulpverlener die samen met u de regie voert over het gehele zorgproces. Hij of zij zorgt ervoor dat in overleg het behandelplan wordt opgesteld en dat het wordt bijgesteld als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

De regiebehandelaar kan zelf inhoudelijk een belangrijke bijdrage leveren aan uw behandeling of deze verantwoordelijkheid delegeren naar een (mede-)behandelaar met een specifieke deskundigheid. Er vindt dan op gezette tijden wel overleg plaats tussen de uitvoerend behandelaar en de regiebehandelaar. 

Binnen de generalistische basisGGZ is altijd een psychiater of klinisch psycholoog beschikbaar voor advies; binnen de specialistische GGZ zijn de psychiater en/of klinisch psycholoog altijd lid vanhet multidisciplinaire behandelteam. Het afstemmen van de diagnose en het behandelplan gebeurt binnen de specialistische ggz altijd in overleg met 1 van beide. 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: