Kwaliteit

MediPsy beschikt over een kwaliteitsstatuut waarin de organisatie van de zorg en de samenwerkingspartners beschreven staan. Voor inzage in het kwaliteitsstatuut klikt u hier: kwaliteitsstatuut MediPsy.

MediPsy is tevens een HKZ-gecertificerde instelling. Lees meer hierover via HKZ keurmerk

Als lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten heeft praktijkhouder Sabine Van Elst tevens de LVVP-visitatie succesvol doorlopen. Lees meer hierover via LVVP

Mert behulp van een vragenlijst, de cqi,  wordt de klanttevredenheid gemeten. In 2019 gaven klanten in de basisgeneralistische ggz gemiddeld een 8,33. Op een schaal van 1 tot 5 scoorde de bejegening 4,76; de bereikbaarheid 4,66; samen beslissen 3,91 en uitvoering van de behandeling 3,85.

In de specialistische ggz bedroeg de klanttevredenheid in deze periode een 8,41. Op een schaal van 1 tot 5 scoorde de bejegening 4,86; de bereikbaarheid 4,46; samen beslissen 4,01 en uitvoering van de behandeling 3,91.

Clienten worden tevens uitgenodigd om hun waardering uit te drukken via zorgkaart.

De klanttevredenheid wordt regelmatig intern en met de clientenraad besproken en geeft aanleiding tot verbeteracties. Zo staat het samen beslissen over de behandelopties sterk onder aandacht en worden bijeenkomsten georganiseerd waar clienten tegen een kleine vergoeding voorafgaand of, in het kader van terugvalpreventie, na afloop van een behandeling aan kunnen deelnemen. Tevens zal in 2020 nog meer aandacht worden besteed aan de uitvoering van de behandeling via een uitbreiding van ons ehealthaanbod via Therapieland. Gezien de grote vraag zullen meerdere therapeuten worden opgeleid in de schematherapie en EMDR (traumabehandeling).

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: