Samenwerkingspartners MediPsy

MediPsy werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten samen met:

 

De regionale vereniging POZOB (praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant).

Pozob is een regionale zorggroep die zorgprogramma’s ontwikkelt en implementeert en daarmee ketenzorg bewerkstelligt. MediPsy heeft een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het zorgprogramma GGZ. Via korte lijnen met praktijkondersteuners GGZ en huisartsen, verbonden aan POZOB, wordt basisGGZ aangeboden door medewerkers van MediPsy.Tijdens feedbackbijeenkomsten en multidisciplinair overleg wordt het zorgaanbod nader afgestemd op de zorgvraag. Zie www.pozob.nl

 

Vrijgevestigde psychologen van Psynet Midden-Limburg.
Het samenwerkingsverband vormt een krachtig platform waar, met behoud van eigenheid van de deelnemende prakijken, gebruik gemaakt wordt van ieders kennis en expertise. Het samenwerkingsverband is gesprekspartner namens de deelnemende vrijgevestigde praktijken naar de zorgverzekeraars, verwijzers en andere ketenpartners. Het gezamenlijke zorgaanbod is zichtbaar en vindbaar voor (toekomstige) patiënten. In geval van wachttijden kunnen patiënten via korte lijnen worden verwezen naar een collega uit de regio. Zie https://www.psynet-middenlimburg.nl/

 

De vrijgevestigde psychologen van Psyzorg ZO-Brabant.
Medipsy is lid van dit regionale samenwerkingsverband van psychologen-praktijken werkzaam in Zuid-Oost Brabant. Deze zorggroep vormt aanspreekpunt voor ggz-georiënteerde zorg en zorgstraten in de regio Zuid-OostBrabant. De zorggroep realiseert bovenstaande door het ontwikkelen en uitvoeren van behandelmodules, door het bevorderen van deskundigheid via scholingsbijeenkomsten en door het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen. De zorggroep stelt zich eveneens tot doel het bevorderen van spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in de regio. Zie www.psyzorgZObrabant.nl


GGZ-instelling Stichting Psycho Eindhoven
Medipsy heeft een samenwerkingsverband met Stichting Psycho Eindhoven ten behoeve van het opleiden van psychologen tot psychotherapeut en tot GZ-psycholoog. Tevens heeft de samenwerking tot doel om continuïteit van zorg te bieden, zodat in geval van wachttijdoverschreiding toch zorg binnen de treeknormen geboden kan worden. Tevens biedt de samenwerking de mogelijkheid om flexibel personeel in te zetten en om vervanging te regelen bij ziekte of vakantie van kwetsbare functies zoals de functie van psychiater. Zie www.psychoeindhoven.nl

 

GGZ-instelling VVGI
Medipsy heeft een samenwerking met de aldaar werkzame klinisch psychologen en psychotherapeuten ten behoeve van het bevorderen van de kwaliteit via gezamenlijke intervisiebijeenkomsten.Zie www.vvgi.nl


Landelijke vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten LVVP.
Een aantal psychologen van MediPsy is lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen. MediPsy houdt zich aan de door deze vereniging opgestelde kwaliteitsrichtlijnen en neemt periodiek deel een visitatie van de praktijk. Zie www.lvvp.info


GGZ-aanbieder Stichting 1NP
Stichting 1nP is een landelijk netwerk van GGZ- professionals in de geestelijke gezondheidszorg die overal in Nederland GGZ-zorg bieden. Een aantal medewerkenden van MediPsy is verbonden aan 1NP, waardoor het mogelijk is om in hun eigen regio danwel in het zorggebied van MediPsy aanvullende GGZ-zorg te bieden in nauwe samenwerking met andere disciplines, daar waar dit binnen MediPsy ontoereikend is. Zie www.1NP.nl

 

Kliniek Tobben, tandheelkunde en implantologie
MediPsy werkt samen met deze tandheelkundige kliniek uit Stramproy met als doel om patiënten met tandartsangst gezamenlijk te behandelen. Zie www.kliniektobben.nl

 

GGZ-aanbieder Big Move 
MediPsy heeft een samenwerkingsovereenkomst met Big Move, een GGZ-instelling die een herstelgericht GGZ-programma aanbiedt dat mensen helpt om meer grip op hun leven te krijgen. Het programma bestaat uit een combinatie van individuele behandelsessies sessies bij een psycholoog en een groepsaanbod dat erop gericht is hulp te bieden bij werken aan jou positieve doelen. Zie www.bigmove.nu

 

Het Gezondheidshuys
MediPsy werkt nauw samen met andere hulpverleners, werkzaam in het Gezondheidshuys te Weert. Op deze wijze kan via korte lijnen multidisciplinaire zorg worden geboden. Zie www.hetgezondheidshuys.nl

 

Medische psychologie SJG Weert
Een aantal psychologen van MediPsy zijn tevens werkzaam bij de Medische Psychologie van SJG Weert, alwaar patiënten met medisch gerelateerde klachten kortdurend behandeld kunnen worden. Indien er meer intensieve psychologische hulp nodig is, kan de behandeling desgewenst worden gecontinueerd bij MediPsy. Zie www.sjgweert.nl/patienten/afdelingen-specialismen/medische-psychologie


Integraal Kankercentrum Nederland IKNL
MediPsy doet mee met de pilot ‘aanpassingstoornissen bij kanker’, die is opgezet vanuit het IKNL. Daarmee is het mogelijk om psychische hulp te bieden aan (ex-) kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Met de pilot ‘aanpassingsstoornissen bij kanker’ wordt onderzocht wat de invloed is van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de behoefte aan zorg bij (ex-)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis. Zie www.iknl.nl/oncologische-zorg/pilot-aanpassingsstoornis

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888