Wachttijd

Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat u zich heeft aangemeld. Moet u toch even wachten voordat uw behandeling begint? Wij helpen u deze tijd te benutten als voorbereidingstijd. Dat kan bijvoorbeeld door alvast te starten met ehealth, een behandelprogramma via internet. Ook kunt u deelnemen aan mindfulnessbijeenkomsten. 

De aanmeldingswachttijd betreft het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons aanmeldt en het moment van de eerste afspraak, de zogenaamde intake met uw hulpverlener. De intakefase bestaat uit 1 of meerdere gesprekken en wordt soms uitgebreid met een psychodiagnostisch onderzoek. 

De aanmeldingswachttijd kan varieren, afhankelijk van het door uw zorgverzekeraar beschikbaar gestelde budget. Ook kunnen er verschillen in wachttijden voorkomen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de hoofdbehandelaar van uw keuze. De aanmeldingstijd voor volwassenen vanaf 18 jaar staat weergegeven in onderstaande tabel.

 

 Aangezien de wachttijd eind mei 2020 dermate is opgelopen hanteren we tijdelijk een aanmeldstop. 

 

   Aanmeldingswachttijd basisGGZ  Aanmeldingswachttijd specialistische GGZ

CZ

30 weken 30 weken
VGZ 30 weken 30 weken

Achmea/ZilverenKruis

De Frieslandse

30 weken 30 weken

VZR

30 weken 30 weken
Menzis

MediPsy heeft geen contract met deze verzekeraar.

Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverkeraar.

MediPsy heeft geen contract met deze verzekeraar.

Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Caresq 30 weken 30 weken

 

Wachttijd te lang?

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u namelijk een behandellocatie adviseren, waar u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en waar binnen de 10 weken na de intake de behandeling kan starten. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaaanbieder en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen). Het telefoonnummer van CZ Zorgbemiddeling is 013-5949110.

 

De aanmeldingswachttijd voor kinderen en adolescenten (0-18 jaar) die behandeling zoeken (niet voor de ADHD-poli) voor kinderen uit de deelgemeenten van Midden-Limburg is 3 maanden. Voor de ADHD-poli is dat 4 weken.

MediPsy heeft voor wat betreft de kinderen- en jeugdafdeling geen contract met de gemeenten Maasgouw, Linne, Maasbracht, Eindhoven en Cranendonck. 

Ouders die de zorg zelf willen vergoeden, kunnen onafhankelijk van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven, toch worden geholpen door de kinderpsycholoog. Onder 'Kosten' treft u informatie over de tarieven. 

De behandelingswachttijd vormt het aantal weken vanaf het afronden van de intakefase tot de daadwerkelijke aanvang van de behandeling. MediPsy streeft ernaar de behandeling binnen 3 weken te laten aansluiten op de intakefase.  De behandelwachttijd verschilt niet per diagnosegroep. Indien een specifieke behandeling gewenst is of als u een voorkeur heeft voor een specifieke behandelaar kan de behandelwachttijd oplopen. Als de groepsbehandeling "omgaan met pijnlachten en/of lichamelijke klachten" onderdeel vormt van uw behandeling, kan het zijn dat er een wachttijd is. Deze intensieve behandeling wordt tweemaal per jaar aangeboden.

Mocht u tijdens de wachttijd acute hulp nodig hebben, dan dient u zich te wenden tot de crisisdienst. Die is via de (dienstdoende) huisarts 24u per dag in te schakelen. 

De eerstvolgende groepspsychotherapeutische behandeling "Omgaan met onbegrepen lichamelijke (pijn-)klachten" zal vermoedelijk starten in september 2020.

Ter overbrugging van de wachttijd kan tegen een kleine bijdrage (7,50 euro) per keer worden deelgenomen aan 1 of meerdere mindfulness/ACT-sessies. Die vinden plaats elke maandag van de even weken van 15.45u tot 17u. Aanmelden kan via . Vanwege de coronamaatregelen is de mindfulness in groep uitgsteld tot de eerste week van september. 

Deze site wordt in het begin van elke maand geactualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: