Wachttijd

 

De aanmeldingswachttijd betreft het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons aanmeldt en het moment van de eerste afspraak, de zogenaamde intake met uw hulpverlener. De intakefase bestaat uit 1 of meerdere gesprekken en wordt soms uitgebreid met een psychodiagnostisch onderzoek. 

 

De aanmeldingswachttijd kan varieren, afhankelijk van het door uw zorgverzekeraar beschikbaar gestelde budget. Ook kunnen er verschillen in wachttijden voorkomen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de hoofdbehandelaar van uw keuze. De aanmeldingstijd voor volwassenen vanaf 18 jaar staat weergegeven in onderstaande tabel.

 

   Aanmeldingswachttijd basisGGZ  Aanmeldingswachttijd specialistische GGZ

CZ

8 weken 14 weken

VGZ

8 weken

12 weken

Achmea/ZilverenKruis

De Frieslandse

8 weken 12 weken

VZR

8weken 12 weken
Menzis

MediPsy heeft geen contract met deze verzekeraar.

Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverkeraar.

MediPsy heeft geen contract met deze verzekeraar.

Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Caresq 8 weken 12 weken

 

U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling indien u langer dan 4 weken na aanmelding moet wachten op een eerste gesprek. Een verzekeraar is verplicht om u de mogelijkheid te bieden om binnen 4 weken een eerste contact met een hulpverlener te kunnen bieden. Het telefoonnummer van CZ Zorgbemiddeling is 013-5949110.

De aanmeldingswachttijd voor kinderen en adolescenten (0-18 jaar) die behandeling zoeken (niet voor de ADHD-poli) voor kinderen uit de deelgemeenten van Midden-Limburg is augustus 2019. Voor de ADHD-poli is dat 5 weken.

MediPsy heeft voor wat betreft de kinderen- en jeugdafdeling geen contract met de gemeenten Maasgouw, Linne, Maasbracht, Eindhoven en Cranendonck. Indien uw huisarts is aangesloten bij Pozob kan de psychologische zorg eventueel wel worden vergoed via tussenkomst van de POH-GGZ.

Ouders die de zorg zelf willen vergoeden, kunnen onafhankelijk van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven, toch worden geholpen door de kinderpsycholoog. Onder 'Kosten' treft u informatie over de tarieven. 

De behandelingswachttijd vormt het aantal weken vanaf het afronden van de intakefase tot de daadwerkelijke aanvang van de behandeling. MediPsy streeft ernaar de behandeling binnen 3 weken te laten aansluiten op de intakefase.  De behandelwachttijd verschilt niet per diagnosegroep. Indien een specifieke behandeling gewenst is of als u een voorkeur heeft voor een specifieke behandelaar kan de behandelwachttijd oplopen. Als de groepsbehandeling "omgaan met pijnlachten en/of lichamelijke klachten" onderdeel vormt van uw behandeling, kan het zijn dat er een wachttijd is.  

Mocht u tijdens de wachttijd acute hulp nodig hebben, dan dient u zich te wenden tot de crisisdienst. Die is via de (dienstdoende) huisarts 24u per dag in te schakelen. 

De eerstvolgende groepspsychotherapeutische behandeling "Omgaan met onbegrepen lichamelijke (pijn-)klachten" zal starten in september 2019.

Ter overbrugging van de wachttijd kan tegen een kleine bijdrage (7,50 euro) per keer worden deelgenomen aan 1 of meerdere mindfulness/ACTsessies. Die vinden plaats elke maandag van de even weken van 15.45u tot 17u. 

Deze site wordt in het begin van elke maand geactualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888