Multidisciplinaire praktijk

Bij MediPsy werken BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten (of psychologen in opleiding tot het behalen van een registratie daartoe). Tevens heeft MediPsy de mogelijkheid een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of een systeemtherapeut als medebehandelaar in te schakelen. 

De meeste behandelingen zijn individueel of 'blended', wat wil zeggen dat naast face tot face contacten met de behandelaar een deel van de therapie via internet kan worden aangeboden. Bij deze vorm van ehealth of onlinetherapie kan een client in eigen tempo en vanuit een locatie naar keuze bepaalde behandelmodules volgen en/of opdrachten uitvoeren waarop de behandelaar vervolgens online feedback geeft. Lees meer over het aanbod aan ehealth via www.minddistrict.nl.

Voor mensen met pijnklachten of onbegrepen lichamelijke klachten is tevens een groepsaanbod beschikbaar. Download hier de uitlegfolder.

 

Basisgeneralistische en specialistische GGZ-zorg voor kinderen en volwassenen

MediPsy biedt zowel basisgeneralistische zorg als gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen. Speciale deskundigheid heeft MediPsy in de behandeling van medisch gerelateerde psychische klachten.

Indien u kampt met een van de onderstaande klachten of problemen bent u bij MediPsy aan het goede adres: 

- medisch gerelateerde psychische klachten

- (deels) onverklaarde lichamelijke klachten

- cognitieve klachten zoals concentratiestoornissen en geheugenklachten

- psychische problemen samenhangend met een chronische of ingrijpende ziekte

- gezondheidsbedreigende gedrags- of eetproblemen

- stemmingsklachten

- angstklachten waaronder paniekklachten, PTSS, ziekte-angst

- ADHD of autisme

 

Meer specifieke info over de behandelopties is te vinden bij zorgpaden. De behandelingen zijn gebaseerd op evidence based richtlijnen. Zie https://www.ggzrichtlijnen.nl/

 

ADHD-sneldiagnostiek

Ten behoeve van kinderen en jongeren heeft MediPsy in samenwerking met Metggz en de kinderartsen uit het SJG de ADHD-sneldiagnostiekpoli opgericht.

Op 1 dag wordt het kind onderzocht door de psycholoog en de kinderarts.  Aansluitend vindt overleg plaats met de psychiater van Metggz en een medewerker van het Centrum voor jeugd en Gezin. Ouders en kind vernemen diezelfde dag nog waar een vervolgtraject plaatsvindt (SJG, MediPsy, Metggz of andere GGZ-aanbieder) en krijgen indien mogelijk meteen een vervolgafspraak. Hierbij wordt gestreefd naar korte doorlooptijden (streeftijd binnen 4 weken).

Deze sneldiagnostiek is slechts mogelijk als zowel ouders als leerkracht de op voorhand opgestuurde observatielijsten ingevuld hebben geretourneerd en dit ruim voor de  geplande combinatieafspraak bij de psycholoog en kinderarts. 

Indien er sprake is van behandeling, zal de behandeleffectiviteit worden gemeten via vragenlijstonderzoek (Routine Outcome Measurement).

Tevens wordt na afloop van de behandeling de klanttevredenheid gemeten via digitale vragenlijsten.

 

 

 

 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: