Voor welke problemen?

MediPsy biedt hulp bij kinderen en jongeren met:

  • vage of moeilijk te verklaren lichamelijke klachten
  • pijnklachten
  • emotionele problemen die samenhangen met een chronische ziekte
  • aandachtsproblemen en/of druk gedrag (ADHD)
  • gedragsproblemen
  • eetproblemen
  • slaapproblemen
  • stagnerende ontwikkeling

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hieronder voor het online aanmeldformulier:

Een verwijsbrief van een huisarts, kinderarts of van het Centrumn voor Jeugd en Gezin is nodig. MediPsy zal vervolgens een beschikking vragen aan de voor de vergoeding verantwoordelijke gemeente.

MediPsy heeft tot 2021 een overeenkomst met de meeste Midden-Limburgse gemeenten (met uitzondering van Maasgouw, Linne en Maasbracht). Is je kind niet ingeschreven in een van deze gemeenten, dan dient u de zorgkosten zelf te voldoen als je opteert voor hulp bij MediPsy. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren uit de gemeente Cranendonck en Eindhoven.

Let wel: momenteel hanteert MediPsy een aanmeldstop voor kinderen en jeugd tot april 2021. Klik hier voor het digitale aanmeldformulier.

Hoe gaan we te werk ?

Tijdens het eerste contact worden de problemen in kaart gebracht. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal dit gesprek wel of niet samen met de ouders plaatsvinden. Overigens dienen beide ouders met gezag in te stemmen met de verwijzing naar de kinderpsycholoog.

Soms zal aanvullend onderzoek nodig zijn om vast te stellen over welke vaardigheden het kind beschikt of om de belevingswereld beter te leren kennen. Dat doen we met behulp van tests, vragenlijsten en observaties. De bevindingen worden weergegeven in een psychologisch onderzoeksrapport. Voor een psychologisch onderzoek wordt meestal een aparte afspraak gepland.

Nadat er zicht is op wat er aan de hand is, zal de psycholoog een behandelvoorstel doen, waarna afspraken worden gemaakt over een vervolg. De verwijzend arts zal bij de start en bij afsluiting van de behandeling beknopt schriftelijk worden geïnformeerd over het afgesproken behandelplan en het behandelverloop. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, gelieve dit dan kenbaar te maken.

Behandelvormen

Bij MediPsy wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bewezen effectieve behandelprotocollen. Vaak wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, mindfulnessbased therapie, EMDR. De meeste behandelingen zijn individueel of met het gezin als systeem. Daarnaast wordt internettherapie aangeboden via het ehealthplatform Therapieland.

Informatie over psychotherapeutische behandelvormen en over internettherapie is te vinden op de volgende websites:

www.vgct.nl
www.psychotherapie.nl
www.therapieland.nl
www.ggzrichtlijnen.nl