Kosten en vergoedingen

Waaruit bestaan de kosten?
Met de start van het eerste gesprek berekenen wij kosten door aan de zorgverzekeraar. Wat we daarvoor doen, zoals het in orde maken van de administratie en de screening van de aanmeldingen, valt daar dus niet onder. Het intakegesprek maakt deel uit van de behandeling en wordt in rekening gebracht via jouw zorgverzekeraar. Dan begint een ‘teller’ te lopen waarin alle kosten gedurende een behandeling zijn opgenomen. Administratie, gebouw, ICT en natuurlijk de kosten van de behandelaren. Die kosten verhalen we volgens een vooraf afgesproken tarief bij uw zorgverzekering. De afhandeling van de rekeningen doen wij. Wij sturen na het afsluiten van de behandeling de rekening naar jouw verzekeraar.

Je krijgt daar een overzicht van te zien, maar je hoeft niet bij te betalen. Wel gaat onze hulp ten koste van het eigen risico, wat geldt voor alle gezondheidszorg. Het eigen risico geldt voor het jaar waarin de behandeling gestart is. Vraag bij twijfel jouw verzekeraar om duidelijkheid in jouw individuele situatie, wij kunnen dat niet altijd goed overzien, bijvoorbeeld als je zelf een hoger eigen risico hebt afgesproken.

In onze rekening naar de zorgverzekering zijn alle personele kosten (inclusief overleg, administratie en verslagleggingen) en bedrijfskosten (huur, verzekeringen, ICT etc.) opgenomen. De rekening die wij sturen is gestoeld op tarieven die door de zorgverzekeraars met ons zijn afgesproken. Let er op: ook het intakegesprek maakt deel uit van de behandeling. Dus wanneer je besluit niet bij ons in behandeling te willen, zullen wij wel een rekening naar de verzekering versturen. En die kan dus geld bij jou terugvragen in verband met je eigen risicodeel.

In geval van MediPSy geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar wordt de rekening maandelijks naar jou gestuurd met het verzoek die te voldoen. Jij kunt die rekening zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Als je een restitutiepolis hebt, worden de kosten geheel vergoed, bij en naturapolis gedeeltelijk. Informeer bij je zorgverzekeraar wat jouw vergoedingspercentage is. MediPsy heeft met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met Menzis. Als uurtarief hanteren we in dat geval het door de overheid (NZA) bepaalde tarief voor de GGZ. Via onderstaande link krijg je een overzicht van de tarieven: 

 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/#content_bijlagen

Budget beperkingen
Het kan wel zijn dat in de loop van het kalanderjaar ons budget voor een bepaalde verzekering op raakt. We hebben per verzekeraar een gelimiteerde ruimte om mensen te behandelen. Indien mogelijk gaan we in heronderhandeling wanneer ons budget op raakt, maar sommige verzekeraars kiezen er dan voor niet verder te vergoeden en zullen je dan verwijzen naar een praktijk elders.

Wij adviseren altijd contact op te nemen met jouw verzekering wanneer wij geen financiële ruimte meer hebben en te verzoeken om voor jou een uitzondering te maken.

Niet-verschijnen / no show regeling
We verzoeken je afspraken op tijd af te zeggen. Wij krijgen te laat afgezegde afspraken op geen enkele manier vergoed. Onze kosten lopen echter door. We hebben er voor gekozen jou niet het hele bedrag te laten vergoeden, maar een deel daarvan (45€), omdat we begrijpen dat het een fors bedrag is. Probeer daarom te late afmelding te voorkomen. Afmelden dien je minstens 24u voor de geplande afspraaktijd te doen via mail of telefonisch.

Dus wanneer u niet op uw afspraak komt en zich niet 24 uur van te voren heeft afgemeld krijgen we geen geld van de verzekering. We kunnen u dit dan in rekening brengen. Dit moet betaald zijn vóór het volgende gesprek.