Wachttijd

Jouw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat jij je hebt aangemeld. Moet je toch wachten voordat jouw behandeling begint? Wij helpen je deze tijd te benutten als voorbereidingstijd. Dat kan bijvoorbeeld door alvast te starten met ehealth, een behandelprogramma via internet. Ook kun je deelnemen aan mindfulnessbijeenkomsten.

De aanmeldingswachttijd betreft het aantal weken tussen het moment dat jij je bij ons aanmeldt en het moment van de eerste afspraak, de zogenaamde intake met jouw hulpverlener. De intakefase bestaat uit 1 of meerdere gesprekken en wordt soms uitgebreid met een psychodiagnostisch onderzoek.

De aanmeldingswachttijd kan varieren, afhankelijk van het door jouw zorgverzekeraar beschikbaar gestelde budget. Ook kunnen er verschillen in wachttijden voorkomen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de behandelaar van jouw keuze. De aanmeldingstijd voor volwassenen vanaf 18 jaar staat weergegeven in onderstaande tabel.

Aangezien de wachttijd dermate lang is, adviseren we je overleg te plegen met jouw zorgverzekeraar voor hulp bij het zoeken naar een andere geschikte aanbieder.

 

  Aanmeldingswachttijd basis GGZ Aanmeldingswachttijd specialistisch GGZ
CZ 20 weken 20 weken
VGZ 20 weken 20 weken
Achmea/ZilverenKruis De Frieslandse 20 weken 20 weken
VZR 20 weken 20weken
Menzis MediPsy heeft geen contract met deze verzekeraars. Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.
Caresq 20 weken 20 weken

 

Wachttijd te lang?

Als je de wachttijd te lang vindt, kun je jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je namelijk een behandellocatie adviseren, waar je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en waar binnen de 10 weken na de intake de behandeling kan starten. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaaanbieder en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen). Het telefoonnummer van CZ Zorgbemiddeling is 013-5949110; voor VGZ is dat 088-1311611.

De behandelingswachttijd vormt het aantal weken vanaf het afronden van de intakefase tot de daad-werkelijke aanvang van de behandeling. MediPsy streeft ernaar de behandeling binnen 3 weken te laten aansluiten op de intakefase. De behandelwachttijd verschilt niet per diagnosegroep. Indien een specifieke behandeling gewenst is of als je een voorkeur hebt voor een specifieke behandelaar kan de behandelwachttijd oplopen. Als de groepsbehandeling “omgaan met pijnlachten en/of lichamelijke klachten” onderdeel vormt van jouw behandeling, kan het zijn dat er andere wachttijd is dan aangegeven. Deze intensieve groepsbehandeling wordt tweemaal per jaar aangeboden. De eerstvolgende is gepland in maart 2021, maar is tevens afhankelijk van de coronarestricties. 

Mocht je tijdens de wachttijd acute hulp nodig hebben, dan dien jij je te wenden tot de crisisdienst. Die is via de (dienstdoende) huisarts 24u per dag in te schakelen.

Ter overbrugging van de wachttijd kan tegen een kleine bijdrage (10 euro per keer) worden deelgenomen aan 1 of meerdere mindfulness/ACT-sessies. Die vinden plaats elke maandag van de even weken van 15.45u tot 17u. Vanwege de coronamaatregelen is dit aanbod tot nader bericht geannuleerd. Aanmelden kan via info@medipsy.nl. 

Aanmeldstop voor kinderen en jeugd!

Voor kinderen en adolescenten (0-18 jaar) hanteren we momenteel een aanmeldstop. Vanaf 2021 gaat MediPsy geen contract meer aan met de gemeenten. Ouders die de zorg zelf willen vergoeden, kunnen onafhankelijk van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven, vanaf juni 2021 worden geholpen door de kinderpsycholoog. Onder ‘Kosten’ treft u informatie over de tarieven.

Deze site wordt in het begin van elke maand geactualiseerd