Wachttijd

Jouw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat jij je hebt aangemeld. Moet je toch wachten voordat jouw behandeling begint? Wij helpen je deze tijd te benutten als voorbereidingstijd. Dat kan bijvoorbeeld door alvast te starten met ehealth, een behandelprogramma via internet. Ook kun je deelnemen aan mindfulnessbijeenkomsten.

De aanmeldingswachttijd betreft het aantal weken tussen het moment dat jij je bij ons aanmeldt en het moment van de eerste afspraak, de zogenaamde intake met jouw hulpverlener. De intakefase bestaat uit 1 of meerdere gesprekken en wordt soms uitgebreid met een psychodiagnostisch onderzoek.

De aanmeldingswachttijd kan varieren, afhankelijk van het door jouw zorgverzekeraar beschikbaar gestelde behandelbudget. Ook kunnen er verschillen in wachttijden voorkomen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de behandelaar van jouw keuze. De aanmeldingstijd voor volwassenen vanaf 18 jaar staat weergegeven in onderstaande tabel.

Aangezien de wachttijd momenteel lang is, adviseren we je overleg te plegen met jouw zorgverzekeraar voor hulp bij het zoeken naar een andere geschikte aanbieder. Je kunt ons ook bellen voor overlegover een. aanbieder in de. regio.

 

  Aanmeldingswachttijd basis GGZ Aanmeldingswachttijd specialistisch GGZ
CZ 40 weken  40 weken
VGZ 40 weken  40 weken
ZK 40 weken 40 weken
VZR 40 weken  40 weken
Menzis 40 weken 
Caresq6 40 weken  40 weken 

 

Wachttijd te lang?

Als je de wachttijd te lang vindt, kan je aan jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je namelijk een behandellocatie adviseren, waar je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en waar je binnen de 10 weken na de intake de behandeling start. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaaanbieder en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen). Het telefoonnummer van CZ Zorgbemiddeling is 013-5949110; voor VGZ 088-1311611; voor Zilveren Kruis 071-3640280

Waarom een clientenstop? Dat heeft te maken met het feit dat we voor deze verzekeraar meer aanmeldingen hebben dan het door de verzekerar aan ons toegewezen zorgbudget. We verzoeken je dan contact op te nemen met je zorgerzekeraar. Soms wordt alsnog toestemming gegeven om je in behandeling te mogen nemen, bijvoorbeeld als jouw zorgverzekeraar je geen pasend alternatief kan bieden. 

De behandelingswachttijd vormt het aantal weken vanaf het afronden van de intakefase tot de daad-werkelijke aanvang van de behandeling. MediPsy streeft ernaar de behandeling binnen 3 weken te laten aansluiten op de intakefase. De behandelwachttijd verschilt niet veel per diagnosegroep, met uitzondering van schematherapie bij persoonlijkheidstoornissen; die wachttijd duurt langer. Indien een specifieke behandeling gewenst is of als je een voorkeur hebt voor een specifieke behandelaar kan de behandelwachttijd oplopen.

Als de groepsbehandeling “omgaan met aanhoudende lichamelijke klachten” onderdeel vormt van jouw behandeling, kan het zijn dat er andere wachttijd is dan aangegeven. Voor de groep is er doorgaans een maandelijks instroommoment.  De volgende groep start medio januari 2024.

Mocht je tijdens de wachttijd acute hulp nodig hebben, dan dien jij je te wenden tot de crisisdienst. Die is via de (dienstdoende) huisarts 24u per dag in te schakelen.

Ter overbrugging van de wachttijd kan tegen een kleine bijdrage (10 euro per keer) worden deelgenomen aan 1 of meerdere mindfulness/ACT-sessies. Die vinden plaats elke donderdag van 16u tot 17u.  Aanmelden kan via info@medipsy.nl. 

Deze site wordt in het begin van elke maand geactualiseerd.