ADHD lees verder

Angst En Dwang lees verder

Autisme lees verder

Depressie lees verder

Persoonlijkheidsstoornissen lees verder

Somatisch Symptoomstoornissen lees verder

Eetstoornis lees verder

Bipolaire Stoornis lees verder

PTSS lees verder

 

 

ADHD

Adhd bij volwassenen

Mensen met Adhd hebben vooral last van aandachtsproblemen ofwel van onrust of impulsiviteit ofwel van een combinatie van beide. Vaak verloopt het leven van iemand met ADHD wat chaotisch.

Ook kunnen mensen met ADHD vaak moeilijk inslapen en blijven ze lang wakker, waardoor ze ’s ochtends niet uitgerust zijn. Een kort lontje komt vaak voor. Voor meer informatie raadpleeg de GGZ-richtlijn ADHD of de Zorgstandaard ADHD. Kijk voor meer info over de meest passende behandelvorm op de link Samen Beslissen

Onderzoeksfase

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met de behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen het meest helpend zijn.

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Ontwikkelingsanamnese

In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis.

Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen uw gezin en werksituatie.

Medische intake

Op indicatie zal er een medische intake plaatsvinden waarin de psychiater onderzoek doet naar specifieke (ziekte-)symptomen.

Testonderzoek

Via psychologische tests worden verschillenden functies onderzocht waaronder aandacht, geheugen, denkvermogen, intelligentie en planning. Op die manier verkrijgen we inzicht in de werking van uw hersenen. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Testonderzoek wordt op indicatie verricht.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van (digitale) vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen. 

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandelonderdelen

Psychoeducatie

Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

Coaching

Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen.

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel daarbij is het functioneren te versterken.

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

 

Angst en dwang

In principe is angst een normaal gezond verschijnsel. Bij mensen met een angststoornis is er echter sprake van een bovenmatige angst, ook in situaties die niet gevaarlijk zijn. Meestal gaan mensen dan sterk vermijden waar ze bang voor zijn of, zoals bij dwang, handelingen uitvoeren die zinloos zijn maar als functie hebben de angst te verminderen. Dat kan erg tijdrovend zijn en het dagelijks functioneren sterk belemmeren.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Hieronder leest u meer over de soorten angststoornissen.

Meer informatie over de landelijke zorgstandaard angstoornissen is te vinden via Richtlijn angstoornissen en via GGZ standaard angststoornissen. Kijk voor meer info over de meest passende behandelvorm bij angststoornissen op deze link Samen Beslissen.

Paniekstoornis

Als u een paniekstoornis heeft, dan heeft u last van onverwachte paniekaanvallen.

Hypochondrie

Als u last heeft van hypochondrie denkt u bij onschuldige lichamelijke verschijnselen dat dit mogelijk tekenen zijn van een (ernstige) ziekte.

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

PTSS kunt u krijgen als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (trauma) waarbij uzelf of een ander met de dood of met een ernstig letsel bent bedreigd of geconfronteerd.

Gegeneraliseerde angststoornis

Als u een gegeneraliseerde angststoornis heeft bent u bijna altijd nerveus en gespannen. U tobt en piekert veel en kan die gedachten niet van u afzetten. Het wordt ook wel de piekerziekte genoemd.

Dwangstoornis

Als u een dwangstoornis heeft, heeft u last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of van dwanghandelingen die u uit angst niet kunt nalaten.

Sociale fobie

Als u een sociale fobie heeft, bent u bang voor situaties waarin de kans bestaat dat u kritisch wordt beoordeeld en/of waarin u denkt dat u zich mogelijk belachelijk maakt.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn. Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Medische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Deze therapie is uitermate geschikt voor behandeling van traumatische ervaringen. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal via oogbewegingen.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

 

Autisme

Mensen met autisme hebben vooral problemen in het contact met de ander, met name omdat ze zich weinig kunnen inleven in de emoties van de ander en zeer moeilijk sociale situaties kunnen inschatten. Ze kunnen tevens slecht tegen veranderingen en zijn erg op details gericht. De wereld voelt vaak onveilig voor hen.

Meer informatie over de zorgstandaard autisme is te vinden via GGZ-zorgstandaard autisme. Hieronder staat beschreven welke behandelonderdelen MediPsy biedt.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In goed overleg met uw behandelaar zal worden afgestemd welke onderdelen specifiek voor u bij MediPsy zullen worden ingezet.

Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Ontwikkelingsanamnese

In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis.

Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Medische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

Testonderzoek

Via psychologische tests worden verschillenden functies onderzocht waaronder aandacht, geheugen, denkvermogen, intelligentie en planning. Op die manier verkrijgen we inzicht in de werking van uw hersenen. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van (digitale) vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Persoonlijkheidstestonderzoek

Met behulp van vragenlijsten, interview en testmateriaal worden uw belevingswereld, uw draagkracht, uw binding met anderen, uw denkvermogen en uw manier van omgaan met situaties in kaart gebracht.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Psychoeducatie

Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

Coaching/begeleiding

Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

 

Depressie

Als u zich depressief voelt, dan ontstaat vaak het gevoel dat u nergens zin in heeft. U voelt zich waardeloos, denkt negatief, voelt zich somber. U heeft weinig zin om aan de dag te beginnen en kijkt op tegen de dingen die gaan komen. Dat zijn gevoelens die iedereen wel eens heeft als reactie op tegenvallers. De een gaat makkelijker om met deze gevoelens dan de ander.

We spreken van een depressie als:

  • u langer dan 2 weken ongewoon somber bent en/of nergens meer zin in heeft.
  • u daarnaast een aantal klachten heeft, zoals slaapstoornissen, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, langzaam denken, veel denken over de dood, lichamelijke onrust
  • en als bovenstaande klachten uw dagelijks leven danig verstoren.

Meer informatie over de zorgstandaard depressie is te vinden via GGZ-zorgstandaard depressieve stoornissen en via de richtlijn depressie. Kijk voor meer info over de meest passende behandelvorm bij depressie op Samen Beslissen.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In goed overleg met uw behandelaar zal worden afgestemd welke onderdelen bij MediPsy specifiek voor u zullen worden ingezet.

Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Psychiatrische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte en naar psychiatrische symptomen.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van (digitale) vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Cognitieve en op mindfulness gebaseerde gedragstherapie in groep

Deze 8 weken durende groepstherapie bestaat uit een combinatie van meditatie en het krijgen van inzicht in de samenhang tussen uw denk- en gevoelswereld. De therapie is sterk gericht op het leren gevoelens en gedachten bewust te aanvaarden. De kans op een terugval wordt daarmee verminderd.

Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijketherapie is vooral geschikt als relatieproblemen of verlieservaringen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de depressie. Denk bijvoorbeeld aan rouwverwerking. In de therapie zal de nadruk liggen op verwerking en op rolverandering.

Cliëntgerichte psychotherapie

Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

E-health

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Iedereen is anders en heeft zo zijn typische kenmerken. We spreken pas van een persoonlijkheidstoornis als iemand over langere tijd en in extreme mate een persoonlijke eigenschap heeft, zoals perfectionisme, stemmingslabiliteit, wantrouwen, afhankelijkheid, kritiekgevoeligheid of egocentrisme. Hierdoor ontstaan er makkelijk problemen in het contact met de ander.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn. Lees meer over de zorgstandaard persoonlijkheidstoornissen via GGZ-zorgstandaard persoonlijkheidstoornissen en richtlijn persoonlijkheidstoornissen. Kijk voor meer info over de best passende behandelvorm bij persoonlijkheidstoornissen op de link Samen Beslissen

Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Ontwikkelingsanamnese

In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis. Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Persoonlijkheidstestonderzoek

Met behulp van vragenlijsten, interview en testmateriaal worden uw belevingswereld, uw draagkracht, uw binding met anderen, uw denkvermogen en uw manier van omgaan met situaties in kaart gebracht.

Psychiatrische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar psychiatrische symptomen.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Schematherapie

Bij schematherapie worden de niet-functionele, vaste overtuigingen waarmee u naar uzelf, de ander en naar de wereld kijkt, in kaart gebracht en via o.a. gedragsexperimenten gewijzigd.

Cliëntgerichte psychotherapie

Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.

Coaching/begeleiding

Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

 

Somatisch symptoomstoornissen

Mensen met een somatisch symptoomstoornissen worden sterk belemmerd in hun functioneren door pijn of andere lichamelijke klachten. Soms treden ook symptomen op die doen denken aan een neurologische aandoening, doch waarbij na lichamelijk onderzoek onvoldoende afwijkingen zijn gevonden. Vermoeidheidsklachten komen vaak voor evenals concentratieproblemen. In de volksmond wordt ook wel eens gesproken over ‘burnout’.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend kunnen zijn. Lees meer over de zorgstandaarden via de richtlijn somatisch symptoomstoornissen, GGZ-standaard SOLK en conversie.

Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van (digitaal)n vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Psychiatrische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar specifieke symptomen en verschijnselen van ziekte.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Deze therapie is geschikt voor behandeling van traumagerelateerde pijnklachten. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal oogbewegingen.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Bij deze vorm van therapie ligt de nadruk niet op het krijgen van controle over de klachten, maar meer op het accepteren van ervaringen zoals ze zijn. De behandeling is gericht op het bereiken van een waardevol leven, ondanks de aanwezige klachten. Deze behandeling wordt zowel individueel als in groep gegeven. Lees hier meer over het groepsaanbod.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

Contextuele therapie

Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

 

Eetstoornissen

Twee bekende vormen van eetstoornissen zijn anorexia en boulima.

Anorexia nervosa

Als u anorexia heeft, eet u veel minder dan u nodig heeft. Ook beweegt u veel om niet zwaarder of dik te worden. Hierdoor onststaat ondergewicht. U bent hierdoor erg moe en kan zich moeilijk concentreren. U vindt uzelf te dik, bent bang om aan te komen en u zit bijna nooit stil. Het kan zelfs zijn dat u af en toe flauwvalt of niet (meer) ongesteld wordt. Het (te) weinig eten kan u een gevoel geven van zekerheid en controle. Uw omgeving vindt dat u te dun bent en maakt zich zorgen, die u zelf meestal niet deelt.

Boulima nervosa

Als u boulimia heeft, bent u bang om zwaarder of dik te worden. Soms lukt het om niet te eten, maar u heeft daarna zo’n honger dat u in één keer heel veel eet of, anders gezegd, een eetbui krijgt. Om te zorgen dat u niet zwaarder wordt, spuugt u het eten daarna uit of gebruikt u laxeermiddelen. U schaamt zich er mogelijk voor en vertelt daarom niet snel aan anderen dat u last heeft van boulimia. Toch komt dit vaak voor en kan behandeling u goed helpen.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

Meer informatie over de zorgstandaard eetstoornissen is te vinden via GGZ-standaard eetstoornissen en richtlijn eetstoornissen richtlijn eetstoornissen.

Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Medische intake

Een psychiater maakt een inschatting van uw lichamelijke conditie en stelt vragen over uw functioneren. Tevens maakt de psychiater een inschatting of u lichamelijk niet teveel verzwakt bent om een ambulante behandeling aan te kunnen.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Psychoeducatie

Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

Motiverende gesprekken

Motiverende gesprekken hebben tot doel uw motivatie tot gedragsverandering te verhogen.

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet. Speciale aandacht daarbij is er voor de wijze waarop u denkt over uw lichaam.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

E-health

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

 

Bipolaire stoornissen

Bij deze aandoening heef u last van periodes van extreme stemmingswisselingen zoals periodes van somberheid, soms afgewisseld met periodes waarin u zich extreem blij en energiek voelt.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

Meer informatie over de zorgstandaard bipolaire stoornissen is te vinden via GGZ-standaard bipolaire stoornissen en richtlijn bipolaire stoornissen.

Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Medische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Psychoeducatie

Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.

Coaching/begeleiding

Een persoonlijke begeleider helpt u onder andere bij het omgaan met het herkennen van signalen die wijzen op veranderingen in de stemming. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

E-health

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

 

Posttraumatische stress-stoornis

PTSS kunt u krijgen als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (trauma) waarbij uzelf of een ander met de dood of met een ernstig letsel bent bedreigd of geconfronteerd.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

Onderzoek

Probleemintake

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie

Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Medische intake

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Adviesgesprek

Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Deze therapie is uitermate geschikt voor behandeling van traumatische ervaringen. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal via oogbewegingen.

Medicatie

Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

Ehealth

Via digitale behandelmodules worden face tot face gesprekken gecombineerd met online aangeboden uitleg, oefeningen en behandelopdrachten, waardoor u in uw eigen omgeving en op uw eigen tempo kunt werken aan het omgaan met uw klachten. Deze internettherapie wordt aangeboden via Therapieland. Zie Therapieland voor meer informatie over het actuele aanbod.

Meer informatie over de landelijke zorgstandaard angstoornissen is te vinden via GGZ standaard angststoornissen.