Voor welke problemen?

MediPsy biedt hulp aan volwassenen met:

 • vage of moeilijk te verklaren lichamelijke klachten
 • pijnklachten
 • stemmingsklachten
 • angstklachten zoals paniekklachten, ziekte-angst, sociale angst
 • posttraumatische stress
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • concentratieklachten of geheugenklachten
 • ADHD
 • autisme
 • relatieproblemen
 • psychische problemen na kanker
 • problemen in samenhang met uw persoonlijkheid

Voor welke problemen niet?

MediPsy behandelt geen:

 • psychotische stoornissen
 • verslavingsproblematiek
 • ernstige eetstoornissen
 • ernstige persoonlijkheidproblematiek
 • crisisgevoelige problematiek

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hieronder voor het online aanmeldformulier:

Een verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist is nodig, als je aanspraak wil maken op verzekerde zorg. Je huisarts of medisch specialist kan je heel eenvoudig aanmelden via Zorgdomein. 

 

Hoe gaan we te werk?

Nadat wij jouw aanmeldgegevens via het digitale aanmeldformulier hebben ontvangen, word je binnen een week gebeld voor nadere informatie met betrekking tot het inplannen van een afspraak.

Een goede match tussen jou en jouw behandelaar vinden wij belangrijk. Wij kijken daarom eerst of en hoe wij het beste kunnen aansluiten bij jouw wensen op het gebied van bijvoorbeeld levensfase, geslacht of achtergrond van de behandelaar. Bij de start van de behandeling bespreek je de mogelijkheden voor de behandeling en beslis je samen met jouw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Jouw behandelaar legt je duidelijk uit wat er van je wordt verwacht in de behandeling.

Voor het eerste gesprek

Helaas kan er sprake zijn van een wachttijd (zie onder wachttijd). Zodra je een afspraak hebt, maken we een digitaal dossier van je aan. Je krijgt via mail de vraag om jouw emailadres te bevestigen, dit om veiligheids- en privacyredenen. Vervolgens krijg je digitaal een behandelovereenkomst ter ondertekening aangeboden en ontvang je een vragenlijst om een indruk te krijgen van de ernst van jouw klachten.

Tijdens de intakefase

Gelieve tijdens de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te brengen en, voor zover van toepassing, een kopie van jouw actuele medicatie. Dat is zeker van belang bij medicatievragen.

Tijdens het eerste gesprek bespreken we jouw klachten en wat jouw doelen zijn. Soms zullen bijkomende vragenlijsten of psychologische tests worden afgenomen om de problemen te verhelderen. Als een psychologisch onderzoek wenselijk is, wordt daar meestal een aparte afspraak voor ingepland.

Je mag tijdens het eerste gesprek ook een familielid of naaste meebrengen. Wel fijn als je dat op voorhand even overlegt. Naasten kunnen voor tips, inspiratie of steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

Als we in beeld hebben waar je aan wilt werken, kijken we samen met jou naar de behandelmogelijkheden. We bespreken op welke wijze we jouw doelen het beste kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld individuele gesprekstherapie, medicatie of een groepsaanbod. Je krijgt uitleg over het behandelvoorstel dat mede is beoordeeld door een klinisch psycholoog of psychiater. Het in onderlinge samenspraak overeengekomen behandelplan krijg je vervolgens digitaal toegezonden. Mits je instemt met dit behandelplan, worden vervolgens behandelafspraken ingepland. Jouw naasten zijn welkom op de behandelplanbespreking.

Op het einde van de intake vraagt de behandelaar ook altijd of je daadwerkelijk bij hem/haar behandeling wenst. Mocht je geen klik ervaren dan zoeken we naar een passend alternatief.

Tijdens de behandelfase

Psychologische behandelingen zijn er doorgaans op gericht je beter met je klachten of problemen te leren omgaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bewezen effectieve behandelvormen. Meer informatie hierover vind je onder behandelvormen hieronder.

Bij veel behandelvormen zal een inzet van je worden gevergd, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragsexperiment of via het bijhouden van een klachtenregistratie of het maken van huiswerkopdrachten.

In overleg met jou kan in sommige gevallen internettherapie worden ingezet bij onderdelen van de behandeling. Daarop krijg je doorgaans tussentijds feedback van jouw behandelaar. Kijk voor meer uitleg op Therapieland.

Verder is het mogelijk dat jouw naaste of familielid bij de behandeling wordt betrokken. Dat kan zijn als co-therapeut bij oefenopdrachten thuis of als onderdeel van het gezinssysteem tijdens systeemtherapie.

Om de behandeleffectiviteit te meten, krijg je op meerdere momenten, maar in elk geval aan het begin en op het eind van de behandeling een klachtenmeting worden aangeboden, bestaande uit het digitaal invullen van een vragenlijst. Ook zal na afloop van de behandeling digitaal naar de klanttevredenheid worden gevraagd.

De verwijzend specialist zal bij de start en op het einde van de behandeling kort en schriftelijk worden geïnformeerd over het afgesproken behandelplan en het behandelverloop, tenzij je dat nadrukkelijk niet wenst.

Afronding en nazorg

Jouw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Van de behandelduur maken we samen een inschatting bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer je genoeg bent geholpen om op eigen kracht verder te kunnen. Door het periodiek inventariseren van jouw klachten via een vragenlijst wordt inzicht verkregen in hoe uw herstel vordert.

Tijdens het laatste gesprek bekijken we wat je zelf kunt doen als het even wat minder mocht gaan in de toekomst. Die informatie krijg je mee in een terugvalpreventieplan. Als ehealth onderdeel uitmaakt van jouw behandelplan, behoud je nog enige tijd de toegang tot een aantal modules.

Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om factoren die samenhangen met de klachten te achterhalen. Er kunnen diverse tests en vragenlijsten worden afgenomen; bijvoorbeeld tests om je geheugen te onderzoeken, of een vragenlijst om jouw klachten en persoonlijkheidskenmerken te inventariseren.

Een psychologisch onderzoek kan meerdere uren in beslag nemen. Meestal vindt er voorafgaand een kennismakingsgesprek plaats, waarbij desgewenst ook jouw partner, een familielid of een andere nauwe betrokkene aanwezig kan zijn.

Tenzij anders met jou is afgesproken zal de psycholoog tijdens een vervolggesprek met jou de resultaten van het onderzoek doornemen en advies geven over de behandelmogelijkheden. Tijdens dit gesprek kunnen ook andere betrokkenen (ouders, partner, kinderen) aanwezig zijn.
De onderzoeksresultaten hebben een beperkte geldigheidsduur.

Behandelvormen

MediPsy maakt zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve behandelmethodes, waaronder cognitieve therapie, EMDR, mindfulness en schemagerichte therapie. De meeste behandelingen zijn individueel, wat betekent dat je wekelijks of om de twee weken een gesprek hebt met jouw behandelaar. Daarnaast kan internettherapie worden aangeboden. Ook groepsbehandeling behoort tot de mogelijkheden. Meer bepaald bioedt Medipsy groepstherapie voor mensen met onbegrepen lichamelijke klachten en/of pijnklachten.

Informatie over psychotherapeutische behandelvormen is te vinden op de volgende websites:

www.vgct.nl
www.psychotherapie.nl
www.therapieland.nl
www.ggzrichtlijnen.nl